Bari és Kók Faipari Szolgáltató Kft.

Adatvédelmi nyilatkozat

 

Bari és Kók Faipari Szolgáltató Kft.

 

Cégjegyzékszám: 19 - 090517371

 

Adószám: 250226991 - 2 - 19

 

Közösségi adószám: HU25026991

 

Székhely: HU 8233 Balatonszőlős Fő utca (Strasse)  52. 

 

továbbiakban Adatkezelő, weboldalait látogatók és használók (azaz Ön, továbbiakban Felhasználó) hozzájárúl megadott személyes, céges adatai kezeléséhez,

az alábbi feltételekkel.

 

A Szolgáltató adatkezelésére a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) irányadó. Az adatszolgáltatás önkéntes.

Az adatkezelés célja az Adatkezelő által vállalt szolgáltatások és kötelezettségek teljesítése, jogok érvényesítése, az ügyfél, azonosítása, az Ügyféllel való kapcsolattartás és kommunikáció.

 

További személyes adatok kezelése törvényi felhatalmazáson alapulhat, amelynek célja jogszabályi kötelezettségek teljesítése. Kezelt adatok: adószám, adóazonosító jel, TAJ szám, bankszámlaszám stb.

 

Mint Felhasználó hozzájárulok, hogy az Adatkezelő részemre postai úton levelet, elektronikus úton e-mailt küldjön.

Jelen adatvédelmi és hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül visszavonható. Kijelentem, hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg.

 

 

Datenschutzerklärung

 


Bari und Kók Holzindustrielle Provider GmbH

Firmennummer: 19-090517371

Steuernummer: 250226991-2-19

 

Mstr.: HU25026991

Stammsitz: HU 8233 Balatonszőlős Fő utca (Strasse)  52.

im Weiteren Datenbehandler, die Besucher und Nutzer der Webseiten  (Sie, im Weiteren Benutzer) tragen zu den Behandlungen der gegebenen, persönlichen Firmendaten mit den unten genannten Bedingugen.

Für das Datenmanagement der Dienstleister ist das Gesetz LXIII. aus dem Jahre 1992 maßgebend , in dem es sich um den Schutz der persönlichen Daten und um die Öffentlichkeit der Daten handelt. Die Datenlieferung ist freiwillig. Das Ziel der Dateiverwaltung ist die Durchführung der Dienstleistungen und Verpflichtungen, die von dem Datenbehandler unternommen worden sind, die Durchsetzung der Rechte, die Identifizierung des Kunden, die Kontaktpflege mit dem Kunden, und die Kommunikation.  Die Behandlung der weiteren, persönlichen Daten können sich auf der gesetzlichen Bevollmächtigung gründen, deren  Ziel ist es, die Ausführung der gesetzlichen Verpflichtungen. Die behandelten Daten sind: die Steuernummer, die Sozialversicherungsnummer, das Kontonummer usw.

Als Benutzer trage ich dazu bei, dass der Datenbehandler für mich einen Brief per Post, auf elektronischem Weg einen E-mail senden soll.

Diese Datenschutz-und Beitragserklärung kann jederzeit ohne Beschränkung, Bedingung und Begründung annulliert werden. Ich behaupte, dass ich diese Einwilligung freiwillig, ohne jeden äußeren Einfluss im Wissen der entsprechenden Information und bezüglichen gesetzlichen Verordnungen gemacht habe.